[Hướng dẫn] Chuyển Đổi Quốc Gia

Chuyển quốc đơn giản nhưng hậu quả của nó không hề đơn giản,mỗi lần chuyển quốc bạn phải mất khá nhiều thứ.
 

Ấn vào Tiến Hành để bắt đầu chuyển quốc,sau đó làm theo và đợi khoảng thời gian là 3 ngày để quá trình xử lí diễn ra .

I/Điều Kiện:
1. Do bắt buộc từ 
CườngTrung, hoặc CườngNhược, hoặc TrungNhược, nhân tố mạnh yếu sẽ do hệ thống quyết định 
2. Đẳng cấp 
lớn hơn hoặc bằng Lv100 
3. Phải đuổi tất cả các tướng uy danh 
4. Thoát khỏi bang hội
5. Trong 30 ngày chỉ có thể chuyển quốc một lần.
II/Quy Trình
1. Khi chọn chuyển quốc, 3 ngày sau mới có thể thao tác chuyển quốc (trong quá trình đợi có thể hủy) 
2. Chọn quốc gia muốn chuyển đổi 
3. Sau khi thỏa mãn điều kiện, tiến vào giao diện chuyển đổi võ tướng, quy tắc: 
1) Căn cứ Uy Danh cao nhất đã đạt được, tiến hành lựa chọn tướng uy danh tương ứng của quốc gia chuyển đến.
2) Lúc đầu có thể chuyển 
7 võ tướng, có thể tiêu xu để mua vị trí.
3) 
CườngNhược hoặc TrungNhược có thể chuyển đổi tất cả thuộc tính của võ tướng.

 CườngTrung, tỷ lệ chuyển đổi là 80% bao gồm đẳng cấp và cấp quân đội.

Điểm thuộc tính có thể chuyển đổi 100%.(cải tiến,....)


4. Khi hoàn thành chuyển đổi võ tướng, sẽ xóa chư hầu, ruộng, mỏ và di chuyển đến trung tâm chính trị của quốc gia mới.
Chú ý:Sau khi chuyển quốc sẽ 
bảo lưu tất cả thông tin trang bị(bao gồm trận linh).
Nếu bạn đang ở Nhược Quốc thì sẽ không thể tiến hành chuyển quốc.

• Sau 
3 ngày,hệ thống sẽ tự động gưởi thư về nhắc nhớ bạn với nội dung như sau:
Trích:
Kính chào tướng quân! 3 ngày trước ngài đã chọn chuyển quốc, hiện tại thời gian đã đến, có thể tiến hành chuyển quốc! Nếu muốn hủy bỏ, tại “Thông tin” chọn “Chuyển quốc” và nhấn nút “Hủy chuyển quốc”.

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn