[Giới Thiệu] Trận Linh Và Linh Thú

Xin chào chư vị tướng quân, chắc hẳn ngoại trừ các vị tướng quân hầu bao rũng rỉnh thì chuyện vượt qua Lục Tích map Kiến Nghiệp là điều đơn giản, tuy nhiên lượng xu bỏ vào cũng không phải nhỏ. Đối với Vip thấp, trung, việc trận linh được khai mở vào năm 209 dường như là sự bổ sung sức mạnh cực kỳ đáng kể cho chúng ta.

Chỉ còn 6 năm ingame nữa là trận linh sẽ được khai mở. Hôm nay mình xin mạn phép giới thiệu lại sơ qua cho chư vị tướng quân.

A. TRẬN LINH

- Trận linh sẽ được tự động khai mở vào mùa xuân năm 209 (thời gian ingame).

- Trước năm 209 thì chúng ta không có cách nào thu thập được linh thú.

- Sau năm 209 khi Viện Quân sự đạt cấp 100, sẽ xuất hiện kỹ năng “Ngự Linh Trận"

1. Phương pháp nâng cấp: sử dụng chiến tích để nâng cấp

Trận linh max 4 linh thú

2. Phương pháp sử dụng: Bỏ linh thú vào trận, bấm kích hoạt.

3. Tác dụng

Tất cả các võ tướng trong trận đồ sẽ nhận được hiệu quả của Trận Linh.

Ví dụ dùng pet thủ có kỹ năng + 100 thủ mưu thì tất cả các tướng trong trận sẽ được + 100 thủ mưu.

4. Một số lưu ý

- Phải kích hoạt trận linh thì mới sử dụng được hiệu quả của Linh thú.

- Để kích hoạt trận linh cần Kỹ năng của 08 trận hình (Ngư Lân, Phong Thi...) đạt cấp độ 20.

- Không thể dùng 2 linh thú cùng kỹ năng (ví dụ chỉ được sử dụng 1 loại linh thú công phép..)

 

B. LINH THÚ

 

Chỉ sau khi đến mùa xuân năm 209 mới có thể xuất hiện linh thú.

1. Giới thiệu cấp bậc các loại linh thú.

Linh thú chia làm 07 cấp. Mạnh yếu theo thứ tự từ thấp đến cao (đã mở đến cấp thứ 8 là Hồng nhưng tạm thời mình giới hạn tại đây thôi, hồng còn lâu lắm và phải dùng Bá Nguyên Thạch để tiến giới)

Mỗi đẳng cấp cần tiêu hao 1 lượng kinh nghiệm nhất định để thăng cấp, cấp càng cao tiêu hao càng nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra đẳng cấp Linh Thú còn bị giới hạn bởi màu sắc

Công thức tính toán lượng dmg các cấp của Linh Thú như sau: Điểm chính của cấp tiếp theo = [Điểm chính của cấp hiện tại + Điểm tăng cơ bản + Điểm cộng]          (Bắt đầu từ cấp độ thứ 2 trở lên của Linh thú)

Bảng chi tiết Điểm tăng của Linh Thú:

* Mỗi dấu / tương ứng với 1 cấp độ của Linh thú 

* Dame Linh thú tính từ cấp độ đầu tiên đến cấp độ thứ 2 sẽ bằng: [Điểm chính của cấp hiện tại + Điểm tăng cơ bản]

2. Thiên phú của Linh thú

Thiên phú là một tính năng mở rộng nhằm tăng cường khả năng tấn công hoặc phòng thủ của linh thú. Thiên Phú và Thuộc tính là hai chức năng khác nhau, thiên phú mở ra không kể đến cấp độ linh thú. Thiên phú có thể dùng bạc, tinh thạch, huyễn thạch, linh thạch để nâng.

Linh thú vàng: mở tối đa đến tầng thứ 6.

Linh thú đỏ: mở tối đa đến đến tầng thứ 13.

Linh Thú tím: mở tối đa đến tầng thứ 20

Linh thú cam: mở tối đa đến tầng thứ 26

Hình minh họa Thiên Phú (hiện nay NPH chưa mở chức năng này)

Chi tiết theo bảng sau:

1. Côn Bằng

Tầng 6 vs Tầng 13 cùng một thông số. Tầng 20 sát thương phép tăng 10% 

2. Chúc Long

Đáng tiếc cho Chúc Long khi tầng 26 chỉ tăng tỷ lệ bạo kích.

Đây cũng là lý do vì sao meta game sau này Thục gặp rất nhiều khó khăn khi PK với Ngô

3. Đằng Xà

4. Hổn Độn

5. Huyền Võ

6. Long Quy

7. Ứng Long

 

3. Các loại linh thú và cách tìm kiếm.

Linh thú có thể hợp thành từ mảnh, cụ thể

a. Linh Thú tăng công vật lý.

- Pet vàng có thể mua tại chợ đen giá 200.000 bạc

- Xích diễm thú: Map Tam quốc 2 quân đoàn.

- Hỏa phượng: map TQQA quân đoàn.

- Chúc Long: map Tứ Thủy quân đoàn.

- Ngoài ra còn có thể kiếm tại: la bàn, khoan dầu, chợ đen, map even.

b. Linh thú công phép

- Pet vàng có thể mua tại chợ đen giá 200.000 bạc

- Thiên Đường Điểu: Ủy phái Bá Lạc trở lên.

- Đế Giang: Ủy phái Bật Mã ôn trở lên.

- Côn Bằng: Map Kiếm Nam quân đoàn.

- Ngoài ra còn có thể kiếm tại: la bàn, khoan dầu, chợ đen, map even.

c. Linh thú công mưu

- Pet vàng có thể mua tại chợ đen giá 200.000 bạc

- Cửu vĩ: NVHN 10* (mảnh), 100% map Uyển Thành

- Chu Tước: NVHN 11* (mảnh)

- Ứng Long: map Đông Chu Ô Bắc quân đoàn.

- Ngoài ra còn có thể kiếm tại: la bàn, khoan dầu, chợ đen, map even.

d. Linh thú tăng lính

- Pet vàng có thể mua tại chợ đen giá 200.000 bạc

- Thao Thiết: Đại hán chiến dịch.

- Hạn Bạt: chợ đen & even.

- Hỗn độn: NPC Hạ Gia Thành map Xích Phong.

- Ngoài ra còn có thể kiếm tại: la bàn, khoan dầu, chợ đen, map even.

e. Thủ vật lý

- Pet vàng có thể mua tại chợ đen giá 200.000 bạc

- Kính ức trùng: Map 3 TQ (Thành Đô, Hứa Xương, Kiến Nghiệp)

- Kim Cương: quân đoàn map Hãi Lạp Nhĩ vs Giang Lâm

- Huyền Vũ: Xích Ni Đặc quân đoàn.

- Ngoài ra còn có thể kiếm tại: la bàn, khoan dầu, chợ đen, map even.

f. Thủ phép

- Pet vàng có thể mua tại chợ đen giá 200.000 bạc

- Kim toan nghê: ủy phải phi phong cấp 4.

- Tạc xỉ: ủy phái phi phong cấp 5. Bạch Thành, Uyển Thành quân đoàn.

- Long Quy: quân đoàn Sơn Lĩnh.

g. Thủ mưu

- Pet vàng có thể mua tại chợ đen giá 200.000 bạc

- Bạch Ly: kim rương. 100% map Bạch Thành

- Cùng Kỳ: Quốc Hưng, Xích Phong quân đoàn.

- Pet vàng thủ mưu Câu Xà (mảnh) có thể có được thông qua mở ngân rương 

4. Thăng cấp, hạ cấp linh thú

Linh thú có 2 cách để tăng kinh nghiệm, cụ thể:

- Tăng exp theo ngày: mỗi ngày mặc định nhận được 50 exp (chỉ các linh thú đã nhận trong túi đồ).

- Cho ăn (tinh thạch, ấn): mỗi tinh thạch cho 05 exp. Ấn tùy theo cấp độ sẽ cho lượng exp nhất định (ấn màu xanh green trở lên)

- Linh thú có màu bất kỳ khi hạ từ lv 2 xuống lv 1 đều cho 80 tinh thạch.

 

C. SỬ DỤNG LINH THÚ CHO TỪNG DÒNG (XE, PHÉP, MƯU)

 

1. Sử dụng linh thú cho dòng buf công vật lý (Xe)

- Giai đoạn 100 có thể bắt đầu bằng Bệ Ngạn (pet thủ vật lý vàng) cho vị trí đầu tiên, có thể mua trong chợ đen hay hoàn toàn có thể fam được thông qua Quân đoàn Tam Quốc 1.

- Tiếp theo khi đến cấp độ 110, chúng ta sẽ có 02 lựa chọn là Ly Vẫn (pet thủ vàng) hoặc Hống (pet thủ phép vàng) tùy theo điều kiện và sự cân bằng của 03 nước Thục, Ngô, Ngụy tại sever mình. Ưu tiên giai đoạn này để chạy map có thể sử dụng Bệ Ngạn + Ly Vẫn. Hống (thủ phép vàng) hoặc Câu Xà (pet thủ mưu vàng) sử dụng thay thế tùy trường hợp.

- Dừng ở cấp độ 110 hoặc 106 để fam Xích Diễm Thú (pet đỏ công vật lý) rất quan trọng cho dòng xe. Sau khi fam xong chúng ta có thể úp thẳng lên 110 và cố gắng clear 3 map 3 để fam tiếp con Kinh Cức Trùng (pet đỏ thủ vật lý), thế là đã có 02 con pet quan trọng nhất trong giai đoạn đầu cho dòng xe.

- Sau khi úp 120, trận linh 03 pet xuất trận, lựa chọn giai đoạn này có thể sử dụng trận linh như hình 3 (thủ đỏ, công đỏ, và pet lính hoặc pet thủ mưu vàng). Nếu có điều kiện thì buf luôn Bạch Ly rất tốt.

- Mục tiêu tiếp theo là hoàn thành Hỏa Phượng map TQQA, xong đến Kim Cương map Hải Lạp Nhỉ vs Giang Lâm, nếu có điều kiện có thể ủy phái kiếm pet thủ phép tím cũng rất tốt (nếu có điều kiện và tình hình sv).

- Cuối cùng nếu như bạn mix mưu để chơi Di Gia thì làm nv hằng ngày kiếm sách cam đồng thời hoàn thành luôn Chu Tước, úp 130 trận linh 4 pet là bạn đã hoàn thành trận linh rất cơ bản và mạnh mẽ cho mình. Pet Cùng Kỳ thì có thể fam sau, có thể dùng Bạch Ly để thay thế.

2. Sử dụng linh thú cho dòng phép

- Chúng ta có thể hoàn toàn ủy phái kiếm Thiên Đường Điểu (pet đỏ công phép) ở giai đoạn 100 sau khi đã có 1 ô linh thú đầu tiên trong trận linh. Nếu không có điều kiện thì sử dụng Tất Phương (pet công phép vàng) cũng rất tốt.

- Mục tiêu thứ 2 là tranh thủ mua Câu Xà (pet thủ mưu vàng) và Cửu Anh (pet lính vàng) ở chợ đen, tiếp theo khi ở cấp độ 110 sau khi đã đi được quân đoàn 3 map 3 nên cố gắng tranh thủ fam Kinh Cức Trùng (pet thủ vật lý đỏ) để bổ sung sức mạnh cho trận linh.

- Khi cấp độ 120 đã có 3 vị trí trận linh chúng ta có thể sử dụng: TĐD + KUT + Câu Xà hoặc Cửu Anh tùy trường hợp. Nếu có điều kiện ghép được Bạch Ly thì quá tốt.

- Nếu ở giai đoạn 130 khi đã đủ 4 vị trí linh thú, bạn ghép được Thao Thiết thì khỏi nói, bạn đã hoàn thành trận linh quá tuyệt vời. Tuy nhiên để cải thiện thêm sức mạnh, bạn hoàn toàn có thể fam Kim Cương (pet tím thủ vật lý) tại 02 map Hải Lạp Nhỉ vs Giang Lâm, như thế cũng đã đủ điều kiện để up 150 rồi. Tuy nhiên nếu bạn là người có điều kiện, việc UP kiếm pet Đế Giang (pet tím công phép) cũng có thể là chấp nhận được (mặc dù giá rất cao).

Đội hình pet đáng mơ ước của Ngụy: Đế Giang, Kim Cương, Hạn Bạt (Thao Thiết), Cùng Kỳ (Bạch Ly)

3. Sử dụng linh thú cho dòng mưu

- Đối với dòng mưu chúng ta có thể khởi đầu tốt đẹp bằng Tỳ Hưu (pet vàng công mưu) trong chợ đen hoặc làm NVHN cấp thấp. Nếu có sự đầu tư nhẹ, Cửu Vĩ hoặc Chu Tước trong giai đoạn này là cực tốt.

- Vị trí thứ 2 chúng ta có thể sử dụng Ly Vẫn (pet vàng thủ vật lý) hoặc Câu Xà, Hống tùy theo tình hình sever. Vip thấp có thể để ý đến Cửu Anh (pet vàng tăng lính).

- Vẫn phải fam cho mình pet Kinh Cức Trùng, nếu bạn đã đi xa thì việc fam Kim Cương 02 map HLN vs GL là điều bắt buộc.

- Sau khi đã đủ 04 pet: Chu Tước, Kim Cương, Cửu Anh (Thao Thiết), Bạch Ly (Câu Xà) thì chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn là Kim Toan Nghê nếu sv bạn Ngụy quá mạnh. Nếu bạn mix Di Gia thì thay thế bằng Hỏa Phượng (hoặc Kinh Cức Trùng cũng là điều khá hợp lý, tuy nhiên chúng ta mất đi 01 vị trí pet def hoặc pet lính khá uổng).

- Giai đoạn cuối cùng nếu bạn hoàn thành mốc 04 pet bao gồm:

Chu Tước, Kim Cương, Hạn Bạt (Thao Thiết), Hỏa Phượng (Cùng Kỳ, Bạch Ly) là bạn đã hoàn thành xong trận linh cực ngon cho bản thân mình, sẵn sàng chinh chiến mọi mặt trận mà không phải lo lắng suy nghĩ nhiều.

 

end.

____________________________

Chân thành cảm ơn một số tướng quân đã tạo mọi điều kiện cho mình hoàn thành bài viết.

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn