Hướng dẫn Ngô quốc giai đoạn 80-100 cho vip ≤5

Đã mờ rồi bóng kiếm ánh đao
Lùi ra rồi tiếng loa tiếng trống
Vẫn rõ ràng sống động
Bao gương mặt anh hùng
Trả món nợ non sông trước mắt
Mặc đời sau thiên hạ luận bình
 
Chào chư vị tướng quân thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong seri “Hướng dẫn Ngô quốc giai đoạn 80-100 cho vip ≤5”. Với một Ngô quốc còn non trẻ, đang trong quá trình hình thành và phát triển thì giai đoạn này hết sức quan trọng. Theo bản thân tại hạ nghỉ, giai đoạn này nếu vượt qua được chắc hẳn sẽ tạo một nền móng vững chắc cho hàng ngàn mưu sĩ Đông Ngô vững tâm bước ra sa trường, trả món nợ non sông, mặc cho thiên hạ đời sau luận bình.
 
I. TỔNG KẾT LẠI GIAI ĐOẠN TRƯỚC

- Tạm thời gian đoạn này chúng ta khá thiếu thốn về mặc trang bị, ưu tiên hàng đầu vẫn là nâng sách,giáp và phi phong cho Bộ Chất.

- Giáp: ít nhất là 02 giáp vàng. Có thể là 03 cái. Còn lại là trắng.

- Nón: 01 nón vàng.

- Phi phong: 01-03 vàng.

- Sách: 01 đỏ (hoàn toàn có thể với vip 4-5). Giai đoạn này chỉ tập trung vào 01 sách cho 1 dame Bộ Chất duy nhất. 

- Ấn: có thể có hoặc không. Có điều kiện nên đầu tư 01 ấn đỏ lúc rs ấn để tiết kiệm hết sức. Có rồi thì cố gắng nâng đủ 300-500 lính cho Bộ Chất mang.

- Đối với Vip 0-3: có thể vẫn theo đường phép với Hồng Oánh/Lăng Thao với ngựa đỏ (Ủy phái cũng khá dễ, tỷ lệ ra nguyên con cũng khá cao, thích hợp với vip thấp, lại kinh tế). 

- Tập trung up kỹ năng tăng dame mưu, thủ vật lý, trận hình bát quái, cường tráng. Max những thứ này thì nên nâng tiếp: thủ phép, thủ mưu nâng sau cùng và có thể không cần max.

- Giai đoạn này chúng ta chỉ tập trung cải tiến và chuyển sinh Bộ Chất, Tiểu Kiều, dư vị trí thì Viên Thuật, Trương Hoàng. Không nên cải tiến và chuyển sinh nhiều Hoa Đà, Tôn Thượng Hương (sẽ bỏ).

- Sự chênh lệch khá rõ ràng. Một bên có sách đỏ và theo mưu. Một bên không có và đang theo đường phép để tiết kiệm chi tiêu.

II. GIAI ĐOẠN 80-100 đối với Vip ≤ 5.

Giai đoạn này chúng ta vừa qua được map Viên Thiệu, kể cã theo mưu hay phép. Mưu sẽ vượt trội hơn ở việc fam Uy danh do thời gian ban đầu ít người nâng thủ mưu và nón. Tại hạ sẽ phân tích song song 02 đường để chư vị tướng quân dễ dàng hình dung.

- Vừa bước sang giai đoạn này chúng ta không nên dừng lại ở cấp độ 80 mà tiếp tục nâng đại điện lên cấp độ 82 lấy Xưởng Dệt. Tiếp tục nâng Xưởng Dệt lên 82 để bắt đầu con đường tơ lụa truyền kỳ “phi thương bất phú”. Sau khi Xưởng dệt 82 tiếp tục nâng đại điện lên 85 lấy Thao Trường 2 tăng cao khả năng luyện tướng. Dừng cấp đại điện ở mốc 86.

- Đối với Vip ≤ 5. Việc sử dụng thường xuyên 150xu để mua full Thương minh là việc làm quá xa xỉ, nếu được chỉ nên dùng 30 xu mua Tầm Dương để tăng exp cho công nhân. Các thương minh còn lại tập trung kiếm bằng cách đi dò từng thành. Tập trung lấy các thương minh ở hàng trên, xong mới đến hàng dưới.

- Dừng lại ở cấp độ 86 để đi x2 chiến tích quân đoàn Viên Thiệu. Cố gắng cải tiến cho Bộ Chất, Tiểu Kiều, nâng kỹ năng. Giai đoạn này chiến tích không phải dư dả nhiều nên cố gắng không mãnh tiến những tướng còn lại. Với Vip 0-3 tập trung đi quân đoàn kiếm chiến tích nâng kỹ năng và cải tiến đội hình phép.

Tập trung hoàn thành tốt những việc như sau:

- Đi quân đoàn Viên Thiệu kiếm chiến tích. Clear map Lữ Bố = turn Đ free.

- Có Xưởng Dệt nhanh nhất.

- Tăng cường làm nhiệm vụ hằng ngày để kiếm sách đỏ 2 hoặc tím.

1. Sử dụng lượt giai đoạn này

* Vip 4-5

- Giai đoạn này chúng ta đã khá tự tin vào lượng đame từ sách đỏ. Việc đi map giai đoạn này không còn quan trọng bằng việc fam Uy danh.

- Đội hình: Bộ Chất, Tiểu Kiều, Viên Thuật, Trương Hoàng, Tôn Thượng Hương.

- Sử dụng turn Đ để tiếp tục thử sức map Lữ Bố.

- Sử dụng 60% số lượt hiện có trong ngày để fam Uy danh, 40% lượt còn lại dùng để fam chiến tích. Nếu như chư vị tướng quân Truy nã thuận lợi thì ngoài Uy danh còn có 1 lượng bạc và chiến tích đáng kể, nếu ks tốt có thể giảm bớt lượt fam Quân đoàn.

- Nếu không ks Truy nã thường xuyên được thì dùng lượt đánh người chơi màu tím trở lên nước khác để kiếm Uy danh.

* Vip 0-3
- Vì tướng quân khởi đầu với số lượng xu ít ỏi, thiết nghỉ giai đoạn này sẽ chậm hơn đôi chút so với vip 4,5. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn này là đi Quân đoàn Viên Thiệu kết hợp thử sức map Lữ Bố (vẫn bằng turn Đ). Dùng chiến tích cải tiến và nâng kỹ năng, tập trung vào def và công phép. Cố gắng không thọt khi đi quân đoàn.

- Dùng lượt hợp lý, kết hợp song song đi quân đoàn và fam Uy danh. Truy nã tập trung bắt người chơi cấp độ thấp hơn và đánh người chơi màu đỏ trở xuống để tăng cường Uy danh.

- Có thể sử dụng lượt để fam thêm 01 giáp vàng map Mạch Hoạch và giáp đỏ map Viên Thiệu.

2. Nhà cửa

Tập trung nâng xưởng dệt nhanh lấy mốc 82. Xong tiếp tục nâng 85 lấy Thao Trường 2. Dừng lại mốc 86. Nếu may mắn clear xong Lữ Bố và quốc gia có nhiều vip đã clear xong có thể nhảy luôn lên mốc 92. Không nên vội úp 100 ngay.

3. Tướng

* Vip 4-5: đã có Bộ Chất và đang fam Uy danh. Tập trung chiến tích chuyển sinh mãnh tiến vào mùa Đông. Chuyển sinh 8x thì dừng. Không chuyển sinh nữa. Riêng Tiểu Kiều có thể tiếp tục chuyển sinh.

* Vip 0-3: nếu vẫn theo phép thì có thể tiếp tục chuyển sinh Đại Kiều, Y Tịch, Lưu Biểu ở mốc 7x. Nếu Uy danh trên 190.000 có thể sử dụng luôn Lăng Thống, không chuyển sinh Hồng Oánh nữa. 

Cải tiến bộ 2 CCĐ là: Lưu Biểu, Đại Kiều/Y Tịch, ưu tiên Dũng. Thái Diễm có thể dừng (chiêu Điêu Thuyền)

4. Về bạc giai đoạn này

* Vip 4-5: Tập trung nâng sách cho Bộ Chất, 01 phi phong để PK Ngụy, 01 giáp để PK Thục. Ngoài ra không nâng gì nữa, ít bạc có thể bỏ qua luôn nón.

* Vip 0-3: giai đoạn này đã có nhà dệt, nếu có clone thì lập team dệt theo combo: chủ pt vãi + 1, clone tăng bạo kích+thành công. Cố gắng kiểm đủ thương minh ở mùa xuân. Kết hợp làm hoạt động hằng ngày, tham gia ngân khoáng chiến, ks đame đầu Thần Thú Chiến... Lượng bạc giai đoạn này của vip 0-3 có thể cố gắng kiếm cho mình 1 con ngựa tím (nếu có even giảm giá Ủy phái thì cố gắng làm ngay, xu ít thì cố gắng canh UP tích cực, hoặc kiếm được mảnh nào hay mảnh đó).

- Vẫn tập trung vào ngựa đỏ/tím cho Lăng Thống/Hồng Oánh. Giai đoạn này nên cố gắng nâng 01 phi phong vàng từ 4-5 chấm để PK với Ngụy. Giáp thì nâng tối thiểu 5 chấm từ 02 cái trở lên (nếu được) vì mục tiêu giai đoạn này là đi quân đoàn Viên Thiệu/Lữ Bố và fam Truy nã những người lv thấp. Có ngựa tím thì hạ ngay ngựa đỏ.

- Cố gắng chăm chỉ online đủ 8h một ngày để kiếm ngân rương (kiếm sách đỏ).

- Có sách thì chiêu Bộ Chất về luyện từ từ.

5. Nhiệm vụ hằng ngày.

Vẫn tiếp tục thử sức và cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ mốc 2, 4, 6 để nâng sao kiếm sách đỏ/tím. Nếu đang theo Phép mà làm được sách đỏ có thể dừng chuyển sinh, tập trung đi Quân đoàn kiếm chiến tích chuyển dần sang Mưu.

6. Về Uy danh

* Vip 4-5: nếu thuận lợi lên 500.000 Uy danh rồi thì mạnh dạn đầu tư mua lượt fam tiếp tục lên 800.000 Uy danh.

* Vip 0-3: mốc 190.000 Uy danh để chiêu Lăng Thống. Sau đó tùy tình hình mà có thể dừng lại ở mốc 500.000 uy danh. Nếu đã chuyển sang được mưu thì tiếp tục cố gắng lên nốt 800.000 với sự tính toán kỹ lưỡng.

- Giai đoạn up 800.000 uy danh tương đương mốc lv 80-100 đối với vip ≤5 cực kỳ lâu. Cho nên phải xác định là chơi từ từ, không gấp gáp. Giai đoạn này nhanh hay chậm phụ thuộc vào khi nào tướng quân đủ 800.000 Uy danh mà thôi.

7. Tiêu xu giai đoạn này:

* Vip 4-5: hoàn toàn có thể mua thêm 10 lượt 1 ngày để fam Uy danh (nếu thuận lợi có even và fam Uy danh ổn).

- Có thể mua thêm lượt dệt nếu như pt ngon (even)

- Có thể sử dụng xu hoàn thành những NVHN mức độ khó. Nếu ở ngày thứ 4-5 mà đã có NVHN 8*, 9* có thể mạnh dạn đầu tư làm mới và hoàn thành ngay để kiếm sách tím. Chi tiết có thể tham khảo tại: http://diendan.slg.vn/post/132-ngo-quoc--huong-dan-lam-nvhn-lay-sach-tim

- Có thể sử dụng xu để quay la bàn tùy theo hầu bao, vì biết đâu may mắn có thể mỉm cười với bạn. Tuy nhiên không khuyến khích chơi tất tay. Có thể dừng lại ở 100 lượt nếu đang even.

- Có thể dùng xu để x2 đầu tư Uy danh và 6xu để tăng cường x2 Uy danh khi tấn công (nếu Truy Nã không thuận lợi).

- Có thể dùng xu để bảo đảm 100% nâng sách thành công.

* Vip 0-3

Nên chi tiêu tiết kiệm, tập trung vào một số thứ như sau:

- Hoàn thành ngày NVHN khó (vip3).

- Mở vị trí huấn luyện thứ 3 (nếu chưa).

- Mua thương minh Tầm Dương nếu kiếm mãi không có (mùa xuân).

- Có thể thử may mắn với La Bàn (vài chục lượt).

- Có thể x2 Uy danh đầu tư vài lượt 1 ngày.

- Giữ xu để bảo đảm nâng 100% ngựa thành công (nếu ma lực trên 90 và muốn chắc ăn)

- Tranh thủ các even diễn đàng, even face để kiếm code xu.

III. TỔNG KẾT

Mục tiêu giai đoạn này:

* Vip 4-5

- Tiêu xu hợp lý.

- Fam uy danh cố gắng đủ mốc 800.000 (vài tháng là chuyện bình thường)

- Nâng đồ tập trung.

- Chăm chỉ làm NVHN kiếm sách tím.

* Vip 0-3

- Tiết kiệm xu, tăng cường các hoạt động kiếm code.

- Clear hết map Lữ Bố và không thọt khi đi quân đoàn.

- Chăm làm NVHN và online đủ 8h (nhận rương) kiếm sách và chuyển dần sang mưu.

- Uy danh có thể dừng lại ở tầm 300.000 đến 500.000 Uy danh.

Đối với Vip ≤5 không thể đi map vèo vèo như các đại gia, chúng ta phải đi từ từ chậm rãi, phải đặt nền móng tốt cho bản thân. Giai đoạn này sẽ kết thúc khi chư vị tướng quân đạt đủ 800.000 Uy danh, có từ 1 sách tím trở lên hoặc đủ điều kiện để clear tiếp Ngô, Quan Độ, Xích Bích.

Bài viết đến đây là hết.

____________________

Bài có sử dụng một số tài liệu sưu tầm.

Mọi sự sao chép khi chưa được sự đồng ý của tác giả đều trái với quy định.

 

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn