Hướng Dẫn Cách Kiếm Sách Cam Trong 1 Tuần

Hướng dẫn làm NVHN kiếm sách cam trong 01 tuần
Đối tượng: những tướng quân muốn có sách cam trong 1 tuần.
Yêu cầu: làm đúng theo hướng dẫn.
Một số lưu ý trước khi làm:
1. 01 tuần chúng ta có tổng cộng 42 nhiệm vụ hằng ngày.
2. Nếu muốn làm sách cam (từ 0 mảnh) trong 1 tuần thì tướng quân phải bảo đảm đạt được 11* từ nhiệm vụ thứ 5 trong ngày thứ 2. Và các nhiệm vụ từ 7* -10* phải là nhiệm vụ sau cao * hơn nhiệm vụ trước. Phòng ngừa còn hơn bất trắc. Có câu “người làm việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết”. Cho nên phải sử dụng xu để 100% xuất hiện nhiệm vụ lên *.
3. Một nhiệm vụ trong cùng 1 cấp * tuyệt đối không làm 2 lần (trừ nv 11*)
4. Khi đến 209 sẽ xuất hiện thêm phần thưởng mảnh Linh Thú tím (11*) và tối đa sẽ kiếm được 02 mảnh nếu bạn làm chuẩn. Đa phần là 1 mảnh. Nếu bạn đã có một số mảnh thì các nhiệm vụ dư ra chuyển sang kiếm mảnh Linh Thú.

5. Nên làm khi có sự kiện giảm giá 20%

. NGÀY THỨ 1 (THỨ HAI)
- Nhận nhiệm vụ đầu tiên: hoàn thành để xuất hiện nhiệm vụ 2*
- Từ nhiệm vụ thứ 2 đến thứ 6 trong ngày 1 rất dễ lên cấp sao tiếp theo, nếu không lên có thể sử dụng 30 xu để làm mới.
- Bắt buộc: hoàn thành 6 nhiệm vụ, nhiệm vụ cuối cùng là 6* và phải xuất hiện nhiệm vụ 7* (không xuất hiện thì phải dùng 30xu để làm mới)
+ 2* lên 3*: 48 xu (có giảm giá 20%).
+ 3* lên 4*: 96 xu (có giảm giá 20%).
+ 4* lên 5*: 144 xu (có giảm giá 20%).
+ 5* lên 6*: 240 xu (có giảm giá 20%).
+ 6* lên 7*: 360 xu (có giảm giá 20%).
. NGÀY THỨ 2 (THỨ BA)
- Nhận và hoàn thành luôn nhiệm vụ 7*, nếu xuất hiện nhiệm vụ 8* thì nhận và hoàn thành ngay, nếu không xuất hiện thì làm mới 5-7, tối đa 10 lần. Không được thì tích chọn 100% xuấ t hiện nhiệm vụ cao hơn, đừng tiếc xu.
- Tiếp tục cho đến nhiệm vụ thứ 4 là 10*.
Các mốc 100% xuất hiện nhiệm vụ lên * tiếp theo       
+ 7* lên 8*: 720 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 8* lên 9*: 1.920 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 9* lên 10*: 4.800 xu (nếu có giảm giá 20%)
- Nhiệm vụ thứ 5 tiếp tục làm mới, không được thì tích chọn 100% xuất hiện nhiệm vụ 11*
+ 10* lên 11*: 7.200 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ Riêng mốc ngày của ngày thứ 2 có thể chọn và hoàn thành luôn nhiệm vụ 11* khỏi cần phải để ý nó có phải là nhiệm vụ cho mảnh cam hay không. Mục tiêu là đạt và giữ mốc 11*
- Nhiệm vụ thứ 6: làm mới để xuất hiện nhiệm vụ ra mảnh sách cam.
Lưu ý: nhiệm vụ xuất hiện mảnh sách cam rơi vào khoảng 20 – 25% cho nên bắt buộc phải làm mới để luôn xuất hiện nhiệm vụ ra mảnh sách cam.
. NGÀY THỨ 3, 4, 5, 6, 7 (THỨ TƯ, NĂM, SÁU, BẢY, CHỦ NHẬT)
+ Mỗi ngày 6 nhiệm vụ. Làm mới liên tục để kiếm nv 11* cho mảnh cam. Bắt buộc mỗi ngày phải kiếm đủ 06 mảnh sách cam.
+ Nếu hoàn thành tốt thì có thể đến hết ngày thứ 7 (chủ nhật) là hoàn thành đủ sách cam.
+ Sở dĩ phải làm như thế là phải đề phòng các nhiệm vụ đầu tiên dính sách tím và bảo đảm đến ngày chủ nhật là đã có sách cam trong túi đồ.
Thiệt hại cho lên 11*: tầm khoảng 15.000 – 16.000 xu (có giảm giá).
Riêng khoản làm mới để kiếm nhiệm vụ cho mảnh sách cam và các lần nhiệm vụ trước rơi vào tầm khoảng 180-200 lần. Thế là tốn khoảng: 6.000 xu (sẽ ít hơn nếu có sự kiện giảm giá 20% làm mới)
Chốt:
Tổng thiệt hại: 19.000 – 20.000 xu (có giảm giá 20%)
Chi phí trên chưa tính đến khoản xui và khoản hên. Chỉ là giá trị trung bình cho hoàn thành một nhiệm vụ kiếm đủ 30 mảnh sách cam. Hoàn toàn có thể kiếm sách cam rơi vào 17.000 - 18.000 xu (có giảm giá)
Các mốc xu để 100% xuất hiện nhiệm vụ cao hơn:
+ 2* lên 3*: 48 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 3* lên 4*: 96 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 4* lên 5*: 144 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 5* lên 6*: 240 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 6* lên 7*: 360 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 7* lên 8*: 720 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 8* lên 9*: 1.920 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 9* lên 10*: 4.800 xu (nếu có giảm giá 20%)
+ 10* lên 11*: 7.200 xu (nếu có giảm giá 20%)

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn