Tư Mã Sư - Truyền Kỳ Ngụy Quốc

CHUYÊN MỤC “ MỖI TUẦN MỘT DANH TƯỚNG”

TƯ MÃ SƯ

Nghiệp bá nghìn thu, trải trăm trận mới giành thắng lợi


Dậy bốn phương trời, tiếng gió gầm như tiếng thác mừng công


Vó ngựa xông pha, giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn


Cả đất trời như nằm gọn trong ta

 

I. TIỂU SỬ

Tư Mã Sư (chữ Hán: 司馬師; 208-255) là quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tư Mã Sư có tên tự là Tử Nguyên (子元), là con trai cả Tư Mã Ý, một nhà chiến lược quân sự và chính trị nước Tào Ngụy thời Tam Quốc, cháu nội Kinh Triệu doãn Tư Mã Phòng thời Đông Hán.

Ông là một quyền thần của nhà Tào Ngụy từ nhỏ nhờ cha ông (Tư Mã Ý) có công bảo vệ nhà Ngụy trước những cuộc tấn công của Gia Cát Lượng, sau đó cha ông đã tiêu diệt vây cánh của Tào Sảng (muốn chống lại Tư Mã Ý) từ đó nhà Tư Mã nắm lấy binh quyền nhà Tào Ngụy, Tư Mã Ý qua đời năm 251, Tư Mã Sư (con cả Tư Mã Ý) tiếp tục nắm lấy binh quyền nhà Ngụy, duy trì việc khống chế những người chống đối khi phế hoàng đế hiện tại là Tào Phương (lập Tào Mao làm hoàng đế) tạo điều kiện cho em ông Tư Mã Chiêu nắm quyền lực tuyệt đối nhà Tào Ngụy, tạo tiền đề cho cháu ông (con của em ông Tư Mã Chiêu) là Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy lập nhà Tây Tấn. Sau khi nhà Tấn thành lập, ông được cháu mình truy tôn thụy hiệu là Tấn Cảnh Đế, miếu hiệu là Thế Tông.

II. CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

Là con đại thần nhà Ngụy, Tư Mã Sư nhanh chóng bước vào quan trường khá thuận lợi. Khi cha cầm quyền, ông giữ chức Trung hộ quân, rồi thăng lên Phủ quân đại tướng quân.

Cuối năm 251Tư Mã Ý qua đời, sang đầu năm sau (252) ông lên thẳng chức Đại tướng quân, gia Thị trung, được ban cờ tiết, Đô đốc trung ngoại chư quân sự, Lục thượng thư sự.

Tháng 3 năm 253, tướng Đông Ngô là Gia Cát Khác khởi 20 vạn quân đi đánh Ngụy. Tư Mã Sư sai Thái phó Tư Mã Phu tới thống suất các tướng Trấn đông tướng quân Vô Khâu Kiệm và Thứ sử Dương châu là Văn Khâm mang quân kháng cự. Sau một thời gian quân Ngô vây hãm Tân Thành không thể hạ được, Vô Khâu Kiệm và Văn Khâm biết tình hình quân Ngô bệnh dịch bèn phát lệnh tấn công. Quân Ngô thua trận, Gia Cát Khác buộc phải rút quân, trên đường về trúng mai phục của Văn Khâm ở Hợp Du, bị thiệt hại nặng.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tư Mã Sư xuất hiện trong Chương 108: Vây Tư Mã, Khương Duy Dùng Mưu Cao Phế Tào Phương, Ngụy Gia Mang Quả Báo bên cạnh Tư Mã Ý khi cùng chống những cuộc tấn công của Gia Cát Lượng tại biên giới phía tây thời Ngụy Minh Đế.

Ông cũng từng dự cuộc chiến chống lại Khương Duy nước Thục Hán ở biên giới phía tây. Sau đó, Tư Mã Sư dẹp Vô Khâu Kiệm trong lúc bị lên u bướu mắt. Khi Văn Ương con Văn Khâm đánh vào trại, ông bị bật nổ một con ngươi, phải trùm kín chăn có thủ hạ hộ tống.

Sau khi dẹp loạn xong, bệnh ông càng nặng, bật nổ nốt con ngươi còn lại và qua đời.

II. ĐẶC TÍNH BINH CHỦNG

Trong game Tam Quốc Truyền Kỳ, Tư Mã Sư xuất hiện khá muộn khi lúc đầu chưa cập nhật tướng 800.000 uy danh cho 03 nước: Ngụy, Thục, Ngô. Sau các phiên bản update thì Tư Mã Sư xuất hiện lần đầu tiên làm chấn động mọi thế lực với kỹ năng “Cửu Tiêu Phích Lịch” oai vệ. Khả năng sử dụng ngựa và vũ khí làm tăng tối đa lượng đame phép gây lên tất cả mục tiêu, biến giấc mơ chinh phục thế giới của Ngụy quốc thành hiện thực. Tuy nhiên “Trường giang sóng sau xô sóng trước”, việc cập nhật Điểm tướng đài với danh tướng Hoàng Tổ đã làm lu mờ vị trí của Tư Mã Sư hiện nay. Tuy nhiên, với vip thấp, lựa chọn Tư Mã Sư là một lựa chọn tốt trong giai đoạn hiện nay.

- Trí: 78 - Dũng: 96 - Kỹ: 125

- Binh chủng: Phích Lịch Lôi Kỵ

- Thể loại chiêu mộ: tướng 800.000 Uy danh của Ngụy

- Sử dụng: sát thương phép bao gồm ngựa và vũ khí.

- Tỷ lệ ngựa và vũ khí khi xuất chiêu Cửu Tiêu Phích Lịch: theo tại hạ test khá nhiều thì tỷ lệ vũ khí chỉ chiếm khoảng từ 17-18% thay vì 50/50 như mọi người vẫn nghĩ.

- Hình thức tấn công: gây sát thương lên toàn bộ đội hình đối phương.

- Hiệu ứng phụ: có khả năng khiến quân đội đối phương rơi vào trạng thái đào ngũ.

- Khả năng phối hợp: khó.

- Vị trí trong đội hình: là đame chủ lực.

- Độ khó xếp trận: 3* (trung bình), phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ.

- Khả năng nâng cấp binh chủng:

- Giá thành nâng cấp: 22.800 xu.

- Điểm mạnh: mạnh, đẹp, khả năng lật kèo tốt nhờ bạo kích, khả năng né, chống đỡ cũng thuộc hàng tốt.

- Điểm yếu: không hồi sĩ khí khi ở cấp 5, không có hiệu ứng choáng, phải nâng thêm vũ khí và kỹ năng sát thương vật lý. Phụ thuộc nhiều vào vũ cơ hoặc chiến cổ đội, dễ bị bắt bày. Trí thấp cũng là một điểm yếu chí mạng.

Thông số và hình ảnh sau khi nâng cấp 5:

Hình ảnh khi xuất chiêu

GIF

Cách bố trí trong một số đội hình cơ bản

Một số chiến báo hay

Bạo kích siêu bá đạo

One hít one die

Nhận xét: là danh tướng uy danh cao nhất của Ngụy quốc, từng là biểu tượng độc tôn, tuy nhiên hiện nay vị trí của Tư Mã Sư đã không còn như trước, việc ra tính năng nâng cấp binh chủng và siêu xâyda hệ Mặt Trời “Hoàng Tổ” ra mắt với chỉ số 3 vòng đẹp, khả năng gây dame tốt, đặc biệc việc hồi sĩ khí khi cấp 5 và khả năng làm choáng tốt đã phần nhiều ảnh hướng đến lối chơi của Ngụy hiện nay, tuy nhiên vip 0 có thể cân nhắc, vì TMS vẫn là lựa chọn tốt khi không đủ tiền để chiêu mộ Hoàng Tổ.

Hẹn gặp lại chư vị tướng quân vào kỳ sau với những danh tướng nổi bậc khác. 

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn