Hướng Dẫn Giai Đoạn 40-60

HƯỚNG DẪN TỪ LEVEL 40 – 60

Khi ngựa vàng 3.1, 2 giáp blu 3.1, kĩ năng cần thiết max 40 thì clear Lưu Biểu dễ dàng.Sau đó lên thành Nghiệp(Ngụy),Giang Châu(Thục),Lư Giang(Ngô)

·         Khi đánh xong Lưu Biểu, chiêu Lưu Biểu nếu đạt được 15000 UD rồi, còn chưa thì cứ để đó chiêu mộ sau

·         Đến map Lưu Chương:

-       Up level lên 40-45

-       Ngựa Vàng  4.1, 2 giáp blu 3.5

-       4 kĩ năng chính phải max

-       Xếp cho Viên Thuật tank với dame của NPC, chuyện qua MAP dễ dàng

·         Sau khi đánh xong Lưu Chương

-       Cày UD đạt 15k UD để chiêu Lưu Biểu và luyện level tướng

-       Up 56 để farm chiến tích đồng thời nâng ngựa, giáp và kĩ năng để đánh Mã Đằng.

-       Đến đây nâng trận hình lên 10 để có 5 tướng ra trận.

-       Kĩ năng cần thiết max 50

-       Nâng ngựa lên 5.1, giáp 4.5

-       Trong khoảng thời gian này, bắt đầu cày UD để hoàn thiện đội hình TDXK : 1 vũ cơ, 3 chiến cổ đội và Hồng Oánh.

·         Sau khi  chuyển sinh tướng và nâng đồ đầy đủ thì mới lên thành 80 tiếp tục clear Mã Đằng

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn