Tôn Tuấn - Mưu Sĩ Ngô Quốc

Chuyên mục: "Mỗi kỳ một danh tướng"

Trèo non ngắm cảnh nhớ người xưa

Bia tạc nghìn thu mảnh đá trơ

Lác đác ngọn thông sa giọt nước,

Còn ghi nước mắt tự bao giờ!

I. TIỂU SỬ

Tôn Tuấn (chữ Hán: 孫峻; 219256), tên tự là Tử Viễn (子遠), là thừa tướng thứ 5 nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ dưới thời hoàng đế Tôn Quyền và Tôn Lượng.

Tôn Tuấn là chắt của Tôn Tĩnh - người em của Tôn Kiên và chú của Tôn Quyền

Cuối thời Ngô Đại Đế Tôn Quyền, với tư cách là quý tộc, ông được phong làm thị trung, Vũ đế đô úy, có nhiệm vụ bảo vệ cung cấm

II. Cuộc đời và sự nghiệp

Ông cùng Toàn công chúa Tôn Đại Hổ có liên quan tới vụ gièm pha khiến thái tử Tôn Hòa bị mất ngôi năm 250. Do tác động của công chúa Tôn Đại Hổ, Tôn Quyền lập con út là Tôn Lượng lên làm thái tử. Lại nghe theo đề nghị của Tôn Tuấn, Tôn Quyền chọn Gia Cát Khát (con Gia Cát Cẩn) làm phụ chính cho thái tử Lượng.

Năm 252, Tôn Quyền mất, Tôn Tuấn nhận di chiếu cùng Gia Cát Khát làm phụ chính. Tôn Lượng lên nối ngôi, tức là Ngô Phế Đế. Năm 253, Gia Cát Khát khởi đại binh đi đánh Tào Ngụy nhưng bị đại bại trở về. Do Gia Cát Khác chuyên quyền nên làm mất lòng nhiều người, Tôn Tuấn bèn mưu trừ khử Khát để thay thế.

Tháng 10 năm 253, Tôn Tuấn bày mưu cùng vua Ngô Tôn Lượng mở tiệc rượu và mời Gia Cát Khác đến. Gia Cát Khác đeo kiếm vào điện và uống rượu, có Trương Ước đứng hộ vệ. Uống được nửa chừng, Tôn Lượng đi ra, Tôn Tuấn cũng lấy cớ ra nhà tiêu, thay bộ quần áo ngắn rồi bất ngờ ra lệnh cho quân đao phủ vào bắt Gia Cát Khác theo chiếu lệnh. Gia Cát Khác không kịp trở tay, bị Tôn Tuấn chém. Trương Ước rút gươm chém vào tay Tôn Tuấn làm ông bị thương, thủ hạ của Tôn Tuấn là Chu Tuấn cũng rút gươm chém vào tay Trương Ước. Quân đao phủ ùa vào giết chết Gia Cát Khát và Trương Ước, rồi Tôn Tuấn tru di tam tộc họ.

Từ đó Tôn Tuấn được phong làm Thừa tướng, Đại tướng quân, nắm quyền điều hành triều chính Đông Ngô chứ không chia sẻ cùng ai như dự đoán của mọi người, do đó đã có những vụ chống đối. Năm 254, Tôn Tuấn dẹp được cháu nội Tôn Quyền (con cố thái tử Tôn Đăng) là Ngô hầu Tôn Anh (孫英). Sang năm 255, ông lại dẹp chị em công chúa Tôn Đại Hổ và Tôn Tiểu Hổ, xử tử họ.

Năm 256, tướng Tào Ngụy là Văn Khâm, sau khi thất bại trong vụ binh biến cùng Vô Khâu Kiệm chống lại quyền thần Tư Mã Ý, bèn chạy sang hàng Đông Ngô. Tôn Tuấn bèn phát động 10 vạn đại quân đi đánh Ngụy, nhưng đúng lúc đó ông bị ốm nên việc binh phải ngưng.

Tôn Tuấn trao lại quyền hành cho em họ là Tôn Lâm rồi qua đời, thọ 38 tuổi, làm thừa tướng được 4 năm. Năm 258, Tôn Lâm bị vua mới Tôn Hưu đánh đổ và giết chết. Sau vụ này mả Tôn Tuấn bị quật lên và làm nhỏ lại.

III. ĐẶC TÍNH BINH CHỦNG

- Trí: 112   Dũng: 76  Kỹ: 88

- Binh chủng: Cuồng Nộ Chú Sư

- Thể loại chiêu mộ: tướng 700.000 Uy danh của Ngô

- Sử dụng: sách.

- Hình thức tấn công: gây dame lên tất cả các mục tiêu ở hàng đầu, có tỷ lệ thất bại.

- Hiệu ứng phụ: không.

- Khả năng phối hợp: Rất tốt

- Vị trí trong đội hình: là đame chủ lực của Ngô

- Khả năng nâng cấp binh chủng:

- Giá thành nâng cấp: 22.800 xu.

- Đánh giá: mạnh, đẹp, cấu hình tốt.

- Điểm mạnh: dame tốt, có khả năng tăng tiến sức mạnh, không tạo sĩ khí.

- Điểm yếu: có tỷ lệ thất bại, khá khó trong việc bố trí đội hình để gây dame lên mục tiêu dự định.

IV. THÔNG SỐ KHI NÂNG CẤP

Việc có thể nâng cấp lên cấp 5 tạo cho Tôn Tuấn một sự tăng tiến về sức mạnh khá đáng kể, phù hợp với tình hình phát triển chung của Tam Quốc.

Tuy nhiên việc giảm khả năng thất bại khi ra chiêu là một dạng thông số định tính, khá khó để xác nhận tỷ lệ.

Có thể nhận thấy việc nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 5 tạo ra sự chênh lệch dame khá đáng kể, cụ thể là nằm trong số 75-78%. Tuy nhiên khả năng nhận định là còn thấp so với một số tướng chủ lực của Thục và Ngụy.

V. TRẬN HÌNH THƯỜNG DÙNG

Hình trận 4 post cho đẹp. 

Giai đoạn tiền mùa giải có thể thiếu một vị trí, Gia Cát Đản hoặc Tôn Tĩnh, Đằng Dận là sự phối hợp tốt. Khi đến Kiến nghiệp có thể bổ sung thêm Gia Cát Khát. Đến Tam Quốc Quần Anh thì có thêm lost dự bị là: Lưu Hoằng. Đến Giang Lâm thì có con bài: Kha Nhã. Bạch Thành có thêm siêu xe Di Gia.

Đội hình ưu tiên khi PK Ngụy Thục: Tôn Tuấn, Lục Kháng, Tiểu Kiều, Kha Nhã, Lưu Hoằng (Di Gia).

Một số chiến báo tham khảo

 

Hẹn gặp lại chư vị tướng quân vào kỳ sau với những danh tướng nổi bậc khác.

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn