Hồ Chẩn - Đạp Tuyết Khinh Bộ

HỒ CHẨN

 

 

 

 

 

I.                   TỔNG QUAN

-         Tên tướng : Hồ Chẩn

-         Số sao : 5

-         Binh chủng : Đập Tuyết Khinh Bộ

-         Kĩ năng : Toàn Diện Xuất Kích

-         Chỉ số : 87 – 101 - 81

-         Gía chiêu mộ : 12000 bạc

-         Giá chiêu điểm tướng đài: Trên 5000 điêm chiêu mộ

-         Quốc gia có thể chiêu : Tam Quốc

-         Hình ảnh :

          ( Khi mới chiêu về, đã nâng cấp sẵn binh chủng cấp 4 )

Hình ảnh binh chủng cấp 1-4

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh binh chủng cấp 5

      

 

 

 

 

 

II.               ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

Hồ Chẩn là một tướng Phép, binh chủng Đạp Tuyết Khinh Bộ, tương tự nhu Phó Sĩ Nhân của Thục, Tào Phi của Ngụy

Là tướng gây sát thương thuần phép lớn nhất Tam quốc,

Né tránh cao

Không có hiệu ứng (stun, buff đọc) --à là điểm yếu

1.      Sát thương

Sát thương chiến pháp với 100% damage ngựa ( cấp 1)

Khả năng gây sát thương, lên damage giảm mạnh khi mất lính.

2.      Nâng cấp binh chủng

Hồ Chẩn khi chiêu về đã nâng cấp sẵn cấp 4, sát thương lớn lơn, tăng 45% sát thương so với cấp 1 ( = 1.45 lần damage ngựa)

Khi nâng lên cấp 5, sát thương tăng lên tối đa, với 1.6 damage ngựa (tăng 60% sát thương so với cấp 1)

3.      Né tránh nọi tại

Khả năng né tránh cao.

 

III.         ĐÁNH GIÁ

·        Bỏ qua điểm yếu không có hiệu ứng (stun, buff độc) của Hồ Chẩn, thì đay là một tướng đáng đồng tiền bát gạo. Là tướng thuần phép gây sát thương phép lớn nhất Game. Khả năng kết hop cao trong đội hinh phép

·        Tuy nhiên, vì chi phí chiêu mộ quá cao ( tướng  5*) nên khả năng xuất hiện trong đội hình phan nhiêu bị hạn chế. Trong khi đó , Phiền Trù, cũng la binh chung đap tuyết khinh bộ, sơ đày đu khả năng nhu Hồ Chẩn, là tướng 3 sao ở điêm tuong đài , có thể chiêu free. Chỉ số của Phiền Trù ( 87 – 97 – 76) chênh lệch cung không nhiêu so với Ho Chân (thua 4 điêm Kỹ).

·        Đưng trên phương diện hiệu qua đâu tu, thi chiêu, su dụng Phiên Tru trong đội hinh sẽ hiệu quả hơn. Chênh lệch giua 2 tuong k có khác biệt nhiều, trong khi giá chiêu Ho Châ, tuong 5 sao là rất cao, chuung ta có thê du dụng số xu đó đau tu những việc khác hiệu qua hơn

·        Những ai muốn tốt nhất = mạnh nhất thì sơ hữu Hô Chân trong đội hinh la không thể bàn cãi

·        Kết hợp trong đội hình SIÊU PHÉP (cùng với Hoàng Tổ – Quan Vũ )

 

 

 

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn