[Hướng dẫn] Trận Hình và Kỹ Năng

1.Trận Hình

Tướng quân giở là người biết sử dụng thiên biến vạn hóa trận hình trong chiến đấu để giành lấy thằng lợi trước kẻ thù hùng mạnh hơn.

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ có 8 trận hình với những thế mạnh khác nhau.

-Ngư Lân: Tăng khả năng chống đỡ của quân đội

-Trường Xà :Tăng công kích thường

-Phong Thi: Tăng công kích Ma Pháp

-Yển Nguyệt: Tăng khả năng tấn công bạo kích

-Trùy Hình: Tăng khả năng né tránh

-Bát Quái: Tăng cồng kích Mưu Lược

-Thất tinh: Tăng khả năng Phản Kích

-Nhan Hành: Tăng khả năng phòng ngự thông thường.

Cấp trận hình càng cao sức mạnh càng lớn. Để nâng cấp trận hình cần dùng chiến tích. Các tướng quân có thể vào mục “kỹ năng “ trong viện quân sự để nâng cấp trận hình

Trận hình đạt đến cấp 10 có thể xuất chiến 5 tướng.

Để thay đổi tướng xuất chiến các tướng quân vào mục  “Trận” để thay đổi

2.Kỹ năng.

Trong mục “Kỹ năng” ngoài trận hình còn các kỹ năng khác như Lệnh Kỳ, Quân Kỳ, Binh Khí, Khải Giáp Xung Phong, Liệt Đội... có thể tăng số binh lính, tấn công phòng ngự cho tất cả quân đội.

Cấp độ kỹ năng càng cao chỉ số tăng của Kỹ năng càng cao. Cấp kỹ năng giới hạn bởi cấp “Viện Quân Sự”

Để năng cấp kỹ năng có thể dùng chiến tích để nâng cấp (nâng cấp độ kỹ năng sẽ thành công 100%)

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn