[Hướng dẫn] Gia Nhập Quốc Gia

Quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa mưu đoạt thiên hạ, khi thế lực tướng quân còn nhỏ yếu vô danh các thế lực lớn sẽ không quan tâm tướng là ai nhưng khi thực lực đã lớn mạnh tướng quân phải gia nhập 1 trong 3 Thế Lực lớn (Ngụy - Thục - Ngô) để tìm kiếm hậu phương nếu không chờ đợi các tướng quân đó là phơi xác đồng hoang.

Để có thể gia nhập 1 trong 3 thế lực (Ngụy - Thục - Ngô) Tướng quân phải hoàn thành Map “Đổng Trác” (không cần phải đánh bại quân đoàn đổng trác)

Sau đó tướng quân chỉ cần di chuyển về thành trì thuộc Thế Lực nào mà Tướng Quân sẽ gia nhập thế lực đó ( Ngụy Quốc - Bắc Bình, Thục Quốc - Kiến Ninh, Ngô Quốc - Ngô Quận )

 

 

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn