[Hướng dẫn] Công Thành Chiến

Nhiều Tướng Quân vẫn chưa hiểu rõ hoặc hiểu chưa kỹ về tính năng Công Thành Chiến  , hôm nay tại hạ mạn phép được nói về tính năng này cho chư vị Tướng Quân có thể hiểu thêm về tính năng khá là quan trọng này . 

Lợi ích đem lại : Uy danh . Hạ gục càng nhiều địch thủ thì uy danh nhận được càng cao  . Tối đa là hạ gục 3 địch thủ .

Ở 1 thành có chỉ số 

Thịnh vượng : ảnh hưởng đến tiền thu thuế

Đặc sắc : vai trò của thành 

Độ chiếm hữu : thể hiện mức độ kiểm soát của quốc gia mình đối với thành đó

Giá hàng hóa : ảnh hưởng đến dệt 

1 số thành chính của quốc gia không có công thành chiến, ví dụ như : kiến nghiệp, lư giang , ngô quận , lâm thứ v..v..

- Cấp 60 có Vĩnh An ,  Quế Dương , Nghiệp .

- Cấp 80 có Thiên Thủy, Bà Dương, Bắc Hải

- Cấp 100 có Thượng Dong, Trường An, Uyển, Tân Dã, Hứa Xương, Tương Dương, Giang Lăng, Giang Hạ, Thọ Xuân, Từ Châu

V.v

vậy muốn công thành phải Di chuyển qua thành có công thành chiến. 

Nhưng nếu thành đó đang cắm cờ quốc gia khác ( bị quốc gia khác chiếm ) ta sẽ không thể Di chuyển qua đó được. Muốn thành cắm cờ quốc gia mình thì cần phải tăng độ chiếm hữu của mình lên khoảng 38% . Có 2 cách :

Tấn công : vào đánh quân địch như farm UD thôi , địch đẳng cấp cao thì tăng càng nhanh

- Đầu tư : cách này chỉ có người đã vào được thành làm được

Bản quyền thuộc về Boat6 - Cty CP DV trực tuyến Vĩnh Xuân độc quyền phát hành tại Việt Nam Trụ sở: Tòa nhà Vĩnh Xuân. Số 39 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội Hotline: 043.5.380.202 số máy lẻ (101;103) - Email: hotro@slg.vn